CONTRACT

 

 
Modelovereenkomsten

Onderstaand vindt u diverse modelovereenkomsten die binnen de Universiteit Leiden gebruikt worden. Bij elk van de modellen is kort weergegeven voor welke situatie/relatie zij bedoeld is. De modellen zijn gemaakt met het oog op de meest gebruikelijke omstandigheden waarvoor zij bedoeld zijn.

Voor ieder model geldt dat het enkel de bedoeling is dat u de opengelaten gedeelten aanvult (of indien van toepassing) een mogelijkheid kiest. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder overleg deze teksten aan te passen. Ondertekening en verwerken van ingevulde modelovereenkomsten volgt de gebruikelijke procedure.

Als u een contract nodig heeft voor een situatie/relatie die niet genoemd is, kunt u contact opnemen met de persoon genoemd bij het voor uw situatie meest relevante model.

Indien u algemene vragen heeft over deze site of een algemene juridische vraag met betrekking tot de universiteit, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Juridische Zaken, mw. Anna Vuijk, toestel 527 3155, a.vuijk@bb.leidenuniv.nl.


Stage en detachering

De stageovereenkomst (pdf) | work placement agreement (pdf) wordt gebruikt voor leerlingen en studenten van scholen die bij de universiteit stage gaan lopen. De P&O-dienst van uw faculteit of dienst kan u assisteren bij de administratieve afhandeling. Tekenbevoegd is degene die van het College van Bestuur het mandaat heeft gekregen beheerstaken uit te voeren.

Voor het tijdelijk detacheren van universitair personeel buiten de universiteit kunt u de volgende detacheringsovereenkomst (pdf) gebruiken. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de P&O-dienst van uw faculteit of dienst. Tekenbevoegd is degene die van het College van Bestuur het mandaat heeft gekregen beheerstaken uit te voeren.

Template agreements

Listed below are several types of template agreements that are used within Leiden University. A short description of every template indicates for which situation/relation the agreement is intended. The templates are drafted considering the most common situations for which they are applicable.

It holds for every template that you only need to fill in the blank spaces or, if applicable, choose an option. It is expressly not permitted to amend these texts without consulting the responsible person listed under the template. The procedure of signing and processing the completed model agreements is similar to the usual signing procedure.

If the situation/relation for which you need a contract is not applicable to the possibilities/options listed, please contact the person named under the most relevant template.

CDA/NDA/Confidentiality agreement (word)
This form template is a standard secrecy agreement wherein two parties give each other confidential information which may only be used for discussing whether some form of collaboration between them. The information is to be kept confidential (unless exempt, detailed in the agreement). It is often used by parties who want to investigate whether a closer relationship/project/collaboration is a good idea. If this template does not meet your needs or if you have questions about it please contact LURIS. For contact details of your legal counsels see www.luris.nl or 526 5571.

MTA/Material Transfer Agreement (word)
This form template is used for providing or receiving material for academic research. It is usually used to acquire access to materials which are proprietary or unique. It is not suitable for buying or selling material as it restricts the recipient in what the material is used for and by whom. If this template does not meet your needs or if you have questions about it please contact LURIS. For contact details of your legal counsels see www.luris.nl or 526 5571.

Request for Approval (RfA) (pdf)
This is an internal Leiden University form intended to facilitate the execution of agreements with third parties in accordance with the regulations on delegation (who is allowed to sign the contract) as may be found on page 12 of the regulations Working for third parties (English), Werken voor derden (Dutch). Please review the regulation rules for further details. It is used to explain to the university officer signing on behalf of the university what the contract is about and that it is desirable that the agreement will be executed by of the university.

Secondment Agreement

For the temporary secondment of academic staff outside the university one can use the following Secondment agreement (pdf). For questions, please contact the HR department of your faculty or department. Qualified to sign is the person mandated by the Board of Directors to carry out management tasks.

Mobility Agreements

These agreements cover the most common forms of student mobility between partner universities. Memorandum of Understanding This is a general cooperation agreement which serves as an umbrella under which any number of detailed mobility agreements may be specified and executed. Memorandum of Understanding (pdf),

Student Exchange Agreement This is a standard agreement for the implementation of university-wide student exchange. This agreement must be used in conjunction with a Memorandum of Understanding (above). Student Exchange Agreement (pdf).

Erasmus Exchange Agreement This agreement can be used to implement student, as well as teacher and general staff, exchanges with institutions that participate in the EU's Life Long Learning programme. Most Higher Education Institutions in the EU and EEA participate, as well as many in Switzerland, Turkey and Croatia.
Erasmus Exchange Agreement (doc).

Joint Doctorates and co-tutelles Agreements

A joint doctorate or co-tutelle agreement needs to be signed when the PhD conducts his or her research at two (or more) different institutions and where these institutions share the responsibilities of supervising, coordinating and examining a researcher's work towards a PhD degree. The mutual obligations and responsibilities are included in a formal agreement between the institutions and the PhD candidate. See this Model agreement for the Joint Doctorates and co-tutelles (docx) Model agreement for the Joint Doctorates and co-tutelles (doc)

In the case of long term, structural cooperation in doctoral education, it is preferred to establish a Joint Doctorate Programme (JDP) Agreement. A JDP Agreement is an 'umbrella agreement' which defines the bilateral or multilateral agreements between two or more universities about a joint doctorate programme. The JDP Agreement stipulates the collective agreements for a group of (future) PhD candidates enrolling in the programme. A JDP agreement needs to be signed (in addition to the joint doctorate / co-tutelle agreement) if the partners envisage structural, long term cooperation that concerns multiple PhD candidates. For establishing a JDP agreement, please contact Academic Affairs: Eric Beerkens

Contact

For general queries about this website or to be referred to a staff member of Judicial Affairs of Leiden University, please contact the secretary of Judicial Affairs, phone 527 3155, a.vuijk@bb.leidenuniv.nl.

Webredactie – 15/12/2011

Direct naar: